Meer dan 30 000 jongeren worden jaarlijks op intense manier gepest: op scholen, sportverenigingen,jeugdbewegingen, ... Pesten slaat diepe wonden. Het pestthema mag dan ook niet lichtzinnig opzijworden geschoven.


Door het pesten kan het vertrouwen, zowel in zichzelf als in anderen, slechts moeizaam worden hersteld. Vergeten we daarbij niet dat ook de pesters vaak in een probleemzone blijven steken. Het gepest levert hen geen échte vrienden op, integendeel! De groep is meestal bereid om hen als eerste te laten vallen.


Groeit het pestgedrag uit tot een antisociale houding dan blijft de samenleving opgezadeld met mensen die veel schade aanrichten.


Alles wat we willen doen voor onze leden valt of staat bij de signalering en/of melding van pestgedrag. En die signalering en melding schieten nog te vaak te kort, zodat het lid met zijn of haar probleem alleen blijft staan.

Met dit pestbeleid, dat we hebben uitgeschreven hebben in onderstaand stappenplan, trachten we een veilig sportklimaat te scheppen binnen K.V.V. Dilsen-Stokkem.


Stappenplan:


Stap 1: Betrokkene krijgt een verbale waarschuwing.


Stap 2: Speler/speelster 10 à 15 min apart aan de kant met de armen over elkaar staan. Er mag pas opnieuw meegetraind worden na het aanbieden van zijn/haar verontschuldigingen.


Stap 3: Einde training voor desbetreffende speler en geen selectie voor de wedstrijd van het daaropvolgende weekend.


Stap 4: Twee weken mag hij/zij niet trainen en geen wedstrijden spelen.


Stap 5: De trainer(s) en het dagelijks bestuur zullen een gepaste sanctie treffen en dit in een persoonlijk gesprek met de ouders communiceren.


Vanaf stap 3 wordt het dagelijks bestuur van de jeugdwerking van K.V.V. Dilsen-Stokkem ingelicht.

Tot slot gaan wij, de mensen van het dagelijks bestuur, ons best doen om op regelmatige tijdstippen de situatie op te volgen. Hierbij vervullen wij een preventieve, actieve rol en zorgen voor een goede opvolging, afhankelijk per situatie.

K.V.V. Dilsen-Stokkem doet niet mee aan pesten!


Bij KVV Dilsen-Stokkem doen we jaarlijks mee aan de Move Tegen Pesten