Huishoudelijk reglement


Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, begeleiders en trainers. Begeleiders en trainers zijn er verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduld en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kunnen zij - in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding- een sanctie treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden.

Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van onze club.


De missie van de jeugdwerking is in de eerste plaats het opleiden van goede voetballers. Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:


 • Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij 'eervol spelen' belangrijker is dan winnen.
 • Leren evolueren in een team waar ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn.
 • Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders
 • Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten.
 • Leren leven met discipline
 • Plezier hebben in wat je doet


Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats van onze spelers, maar ook van de trainers, begeleiders en ouders aandacht vragen voor volgende afspraken.


1. Houding


 • Voetbal is een ploegsport, hou dus rekening met je medespelers.

 • Toon steeds respect voor je kameraden, je club, je trainer en afgevaardigden, de supporters,

  het materiaal, de infrastructuur maar ook voor je tegenstander en scheidsrechter.

 • Pesten op en naast het veld evenals fysiek en verbaal geweld en alle vormen van misbruik worden niet getolereerd en hier zal steeds meteen doortastend tegen opgetreden worden.

 • Op onze club is in geen geval plaats voor racisme of discriminatie op basis van ras, stand, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, .....

 • Hou de omgeving van onze club veilig en wees voorzichtig voor jezelf en anderen.

 • Breng noch je eigen veiligheid (op alle vlakken),noch die van anderen in gevaar.

 • De trainers en afgevaardigden waken mee over de veiligheid op en rond het veld en zorgen steeds voor een aangename sfeer waarin veilig en gezond sporten mogelijk wordt gemaakt.

 • Nederlands is onze voertaal. Alle communicatie, zowel intern als extern, gebeurt dus in het Nederlands.

 • Fair Play staat boven alles centraal in onze club. Iedereen speelt daarom ook zo veel als mogelijk even veel, d.w.z. dat ieder lid minstens de helft van het aantal mogelijke speelminuten op jaarbasis/seizoenbasis kan deelnemen aan wedstrijden van zijn ploeg.

 • Iedere trainer is vrij om binnen zijn team nog enkele aangepaste afspraken mee te geven!

 • Daar wij nu bij meerdere leeftijdscategorieĆ«n over 2 of 3 teams beschikken, is het mogelijk

  dat de trainers in samenspraak met de coƶrdinatoren spelertjes soms doorschuiven, hiervan worden de ouders tijdig op de hoogte gebracht! Dit doen we in functie van de opleiding vanhet kind en houden dan rekening met speelminuten, balcontacten, niveaus, ... !!


2. Stiptheid en organisatie


 • Voetballen, doen we in teamverband. Je medespelers rekenen op je. Kom met de nodige inzet en motivatie voetballen.

 • Wees steeds op tijd voor trainingen en wedstrijden.

 • Verwittig steeds tijdig wanneer je niet aanwezig kan zijn op de training of op de wedstrijd.


3. Verzorging


 • Er is absoluut geen plaats voor druggebruik en/of verdovende middelen in onze club. De club neemt dan ook maatregelen indien dit wordt vastgesteld.

 • Sport steeds veilig. Overleg met je huisarts bij eventuele medische problemen en meldt eventuele (medische) problemen aan de club (via de inlichtingenfiche of via de trainer).

 • Zorg steeds voor voldoende rust.

 • Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geeft u

  zelf het goede voorbeeld.


4. Materiaal en infrastructuur


  • Water, elektriciteit en verwarming zijn duur. Laat daarom ramen en deuren niet nodeloos open staan. Doof de lichten bij het verlaten van de lokalen. Wees zuinig met water.

  • Afval hoort in de vuilbakken die voldoende aanwezig zijn in onze lokalen en rond onze velden. Gebruik bij voorkeur herbruikbare en duurzame materialen als je zelf een drankje of een tussendoortje meebrengt. De club zelf heeft ook oog voor herbruikbare en duurzame producten bij haar aankoopbeleid van allerhande goederen.

  • De kleedkamer is geen speelruimte. Laat deze proper achter.

  • Roken in de kantine is ten strengste verboden. Doe dit liefst ook niet op onze sportaccommodatie.

  • De kantine niet met voetbalschoenen met noppen betreden.


5. Kledij


  • We spelen de wedstrijd altijd in de nieuwe uitrusting, omwille van onze sponsors!!!

  • Bij elke training en wedstrijd neemt iedereen zijn eigen bal mee.

  • Zorg voor aangepaste kledij bij regenweer en in de winter: regenjas, lange broek, trainingsvest en eventueel een muts en handschoenen.

  • Zorg voor voldoende bescherming via scheenbeschermers tijdens elke training en wedstrijd.

  • Probeer zoveel mogelijk de voetbalkledij van jullie zoon/dochter van voor- en familienaam te voorzien. Zo vinden we altijd de rechtmatige eigenaar terug.