Algemene missie en visie van K.V.V. Dilsen-Stokkem


K.V.V. Dilsen-Stokkem is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!!Kernactiviteit van K.V.V. Dilsen-Stokkem


 • Uitbouw van een amateurvoetbalclub met een gezonde financiële structuur. Hierbij is de ambitie om onze ploegen een positieve sportieve uitstraling naar buiten te dragen.


 • Het opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding met als doelstelling om iedereen op sportief vlak het beste uit zichzelf te laten halen en een doorstroming naar het eerste elftal mogelijk te maken.


 • K.V.V. Dilsen-Stokkem wil in zijn jeugdwerking de maatschappelijke rol die sport vervult in deze samenleving ten volle tot ontplooiing laten komen. Het organiseren van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de regio moet dan eveneens bijdragen tot hetmotto “Een gezonde geest in een gezond lichaam”!!


 • Spelers en ouders, zowel bij jeugd als volwassenen vormen de hoekstenen van de club. De inzet van vele vrijwilligers, waaronder de trainers, clubbestuur en vele medewerkers is nodig om de kinderen van onze club optimale ontwikkelingskansen aan te bieden binnen een sportieve omgeving. Op een kindvriendelijke manier, maar met de nodige discipline, willen wij een goed georganiseerde clubwerking uitwerken, die zich presenteert als één geheel (van kleutervoetbal tot senioren). Uiteraard zijn ook de supporters en de sponsors een inherent onderdeel van K.V.V. Dilsen-Stokkem.


 • De club is van en voor iedereen. De leden zijn de club en maken de club. De club is geen bedrijf waarvan zij klant zijn en zich dan ook als dusdanig opstellen. De vraag is niet enkel wat de club voor de leden doet maar ook wat de leden voor de club betekenen.Kernwaarden van K.V.V. Dilsen-Stokkem


 • K.V.V. Dilsen-Stokkem is een vereniging met een gezonde sportieve ambitie. Hierbij willen wij alle kinderen en jongeren op een kwaliteitsvolle manier voetbal en op zijn eigen niveau leren voetbal spelen. Binnen onze club is iedereen welkom, binnen de voorgeschreven aantallen.Hierbij sluiten wij niemand uit op basis van afkomst, religie, geslacht, fysieke kenmerken, ...Wij willen op deze manier een familiale club vormen, waarin ieder kind op basis van zijn kwaliteiten zich kan ontwikkelen en succeservaringen beleven.


 • Het maatschappelijk project van K.V.V. Dilsen-Stokkem is integratie bevorderend, daarbij dragen wij volgende waarden en normen ook hoog in het vaandel: 
  • Burgerzin en respect voor iedereen
  • Anti-drugs en anti-doping
  • Bestrijdenvanagressieenonsportiefoptredeno Fair play
  • Verantwoordelijkheid en waardering


 • Ploeggeest, vriendschap en samenspel zorgen voor persoonlijke ontwikkeling


 • Speelvreugde en sociaal contact maken het gezellig


 • Actief streven naar een evolutie in ieders leerproces, op alle domeinen.Rol van de jeugdopleiding binnen K.V.V. Dilsen-Stokkem


 • De jeugdopleiding vormt een belangrijk onderdeel van de clubwerking. K.V.V. Dilsen-Stokkem engageert zich zowel sportief als sociaal ten aanzien van de jongeren van Dilsen-Stokkem en de omliggende regio. Voetbal moet de katalysator zijn om zowel op sportief als op menselijk vlak kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. De club probeert de nodige ploegen in competitie te brengen bij de K.B.V.B., zodat alle spelertjes ruim voldoende speelkansen krijgen.


 • K.V.V. Dilsen-Stokkem tracht een zo kwalitatief hoogstaand mogelijk opleidingsaanbod te creëren en dit met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Hierbij sporen wij onze jeugdtrainers aan om gebruik te maken van de bijscholingen aangeboden door de VTS en Voetbal Vlaanderen. Dit gebeurt binnen een goed gestructureerde maar ook kindvriendelijke omgeving waarbij aan iedereen gevraagd wordt om de waarden en normen van de club te respecteren.


 • De jeugdopleiding vormt naast ons eerste elftal een belangrijk uithangbord voor onze club, binnen onze omgeving. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij meer en meer willen inzetten op de doorstroming van onze jeugdspelers richting ons eigen eerste elftal.


 • De TVJO, het dagelijks jeugdbestuur en de sportieve cel moeten garant staan voor de individuele opvolging van de jeugdspelers. In samenspraak wordt het doorstromingstraject opgesteld en dit steeds rekening houdende met de fysieke en mentale ontwikkeling van het individu. Op regelmatige tijdstippen zullen evaluatievergadering met de trainersstaf gehouden worden om de diverse trajecten te bespreken.


 • K.V.V. Dilsen-Stokkem opteert om naast de eerste ploeg meerdere beloften/reserven elftallen in competitie te brengen. Op deze wijze weten jongeren dat ze altijd een kans krijgen om op hun niveau door te stromen, ongeacht maturiteit, fysieke en mentale capaciteiten, ...