Medisch


Sporten heeft heel wat voordelen. Je komt in aanraking met leeftijdgenoten, leert omgaan met winst of verlies en het is goed voor je gezondheid. Helaas komt er zo nu en dan ook eens een blessure voor. Daarom willen we als club de kans op blessures zo klein mogelijk houden. Via onderstaande knoppen vind je alles terug over de soorten blessures en hoe je dit moet aangeven.