KVV Dilsen-stokkem

Enkelverzwikking


Tijdens het sporten kan een verzwikking van de enkel optreden met een (gedeeltelijke) scheuring van de enkelbanden. Bijna altijd betreft het hier een beschadiging van de buitenste enkelbanden. Vaak treedt er een zwelling op en is er na verloop van tijd een bloeduitstorting te zien. Bij een enkelverzwikking is bewegen en belasten van het enkelgewricht pijnlijk of zelfs onmogelijk.


Oorzaken van een enkelverzwikking


 • “Verstappen” bijvoorbeeld op een zachte ondergrond (bosloop), op de voet van een tegenstander, op de bal,...

 • Een verkeerde afzet of landing bij het springen, koppen.


Als iemand al eerder een enkelverzwikking heeft gehad, is hij/zij vaak extra kwetsbaar voor het

opnieuw oplopen van een enkelblessure.


Hoe kan men deze enkelblessure voorkomen?


 • Kijk tijdens het lopen waar je je voeten neerzet.


 • Zorg voor een goede conditie.


 • Draag stevige en goed passende sportschoenen.


 • Bij zwakke enkels of een eerder doorgemaakte enkelblessure is het aan te raden om voor de spieren, die rondom het enkelgewricht aanhechten, extra spierversterkende oefeningen uit te voeren. Ook het uitvoeren van éénbenige “evenwichtsoefeningen” zorgt er voor dat de enkel sterker wordt.


 • Tijdens het trainen en wedstrijd spelen kan tijdens de eerste weken na de blessure het nuttig zijn om gebruik te maken van een ondersteuning in de vorm van een zwachtel, tape of enkelbrace. Een deskundige (sportarts of (sport)kinesitherapeut) kan advies geven over deaankoop van zo’n enkelbrace of de aanleg van een zwachtel of een tape, zodat je het na eenaantal keer zelf kunt doen.Wat kan/moet men doen als de enkelverzwikking (toch) is ontstaan?


 • Pas zo snel mogelijk de RICES-principes toe en belast het enkelgewricht niet meer.


 • Raadpleeg een (sport)arts of breng de speler naar de spoedgevallen waar men zonodig een röntgenfoto van het gewricht kan nemen om beschadiging van bot (breuken, kneuzingen,...) uit te sluiten.


 • Probeer in de eerste dagen na het oplopen van een blessure zo min mogelijk de enkel te belasten. Zolang dat de belasting van het enkelgewricht tijdens het stappen pijnlijk is kan men (eventueel in overleg met de behandelende arts) krukken gebruiken om het enkelgewricht zo veel mogelijk te ontlasten.


 • Laat de enkel gedurende de eerste dagen niet masseren en gebruik geen warmte of warmte- inbrengende zalven. Hierdoor bestaat namelijk de kans dat de bloeduitstorting ten gevolge van de enkelverzwikking toeneemt (dat heeft een negatieve invloed op het herstel van de enkelbanden: hoe meer zwelling en bloeduitstorting hoe langer de revalidatie duurt). Blijf de enkel meerdere malen per dag koelen zolang de enkel gezwollen is. Eventueel kan je na 2 tot 3 dagen na het oplopen van de blessure wisselbaden (met je voet telkens gedurende ongeveer 15 seconden in een emmer met warm water en een emmer met water en ijsblokjes plaatsen gedurende een tiental minuten).


 • Oefen zoveel mogelijk. Men moet starten met oefenen vanaf het ogenblik dat de pijnklachten het toe laten (men mag na het oefenen niet meer pijn hebben dan vooraf het oefenen en het oefenen zelf mag ook niet te veel pijn doen). In het begin tracht men de voet gewoon onbelast op en neer te bewegen. Vervolgens kan men trachten om cirkels te maken met de voeten. In een later stadium moet men de spierkracht van de spieren die aanhechtenrondom het enkelgewricht aanvullend gaan versterken. Daarnaast moet je het “evenwicht”coördinatie trainen door eenbenige standoefeningen. Deze eenbenige standoefeningen kan je moeilijker maken door met het andere been heen en weer te zwaaien of door op een zachte mat of oefentol te gaan staan.


 • Zeker in de beginfase van het herstel is het aan te raden om de enkel met behulp van een zwachtel, tape of brace te ondersteunen. Als de enkel echter “zwak” blijft aanvoelen, of alsde speler na het herstel verschillende malen opnieuw door zijn enkel is gezakt kan het verstandig zijn om de enkel blijven te ondersteunen met een zwachtel, tape of brace. Men moet wel de oefeningen blijven doen wanneer men verder speelt met ondersteuning om zo na verloop van tijd de ondersteuning toch verder af te bouwen om uiteindelijk terug zonder ondersteuning van de enkel te spelen.


 • Overleg tussen de trainer, arts en kinesist over een zorgvuldige trainingsopbouw met in acht name van bovenstaande tips kan voor een optimaal herstel van de enkel zorgen waardooreen ‘snelle’ terugkeer mogelijk is.