KVV Dilsen-stokkem

Frictie syndromen


Een klassieke knieblessure is de overbelasting van de “tractus iliotibialis”, een peesblad aan debuitenzijde van het bovenbeen. De pijnklachten treden op juist boven de knie na enige tijd hardlopen. Na verloop van tijd kan de pijn zo hevig worden dat er moet gestaakt worden met sporten. Na het stoppen wordt de pijn snel weer minder.


Oorzaken van de knieklachten


 • Factoren die bijdragen aan deze blessure zijn:


 • Niet (of onvoldoende) uitvoeren van een opwarming.


 • Verkorte of stijve spieren. Dit kan voorkomen worden door het correct uitvoeren van de rekkingsoefeningen. Met name de rekkingsoefeningen voor de spier aan de buitenzijde van het bovenbeen is belangrijk in het voorkomen van deze blessure.


 • In een korte tijd te veel en te lang trainen. Vooral in het begin van het seizoen wordt deze fout gemaakt.


 • Eénzijdige trainingsvormen.


 • Dragen van versleten schoenen.


 • Sporters zijn extra kwetsbaar als één van de volgende (sportrelevante) afwijkingen aanwezigis:
  o Verkorte spieren aan de buitenzijde van het bovenbeen.

  o “O-benen”.
  o Een naar buiten gekanteld hielbeen.


Hoe voorkom ik die knieklachten?


 • Het is van belang voor iedere training of wedstrijd een goede warming-up van minstens 20 minuten uit te voeren om de spier beter te doorbloeden en soepeler te maken. Voer rekkingsoefeningen uit op de spier en de peesplaat op lengte te brengen.


 • Zorg voor een geleidelijke trainingsopbouw.


 • Draag goed verzorgde en niet versleten schoenen.


 • Bij een beenlengteverschil van meer dan 1 cm moet overwogen worden dit te laten corrigeren.


 • Voer altijd een cooling-down uit. Deze kan bestaan uit rustig uitlopen, enig losmakende oefeningen en het uitvoeren van rekkingsoefeningen.


Wat kan ik doen als deze blessure (toch) is ontstaan?


 • Het is belangrijk om attent te zijn op het allereerste begin van de pijnklachten. Blijf niet verdere trainen/spelen. De pijnklachten zullen anders op den duur steeds eerder optreden en heftiger worden. Men kan de volgende maatregelen nemen als de blessure ontstaan is:


 • Rust of vermindering van de trainingsbelasting. Het is immers een overbelasting blessure. Het is belangrijk om bij het trainen onder de pijngrens te blijven.


 • Voer alle bovenstaande preventietips uit.


 • Pas in ieder geval na de training of wedstrijd gedurende 10-15 minuten koeling toe. Vaker koelen op een dag is zinvol, waarbij periodes van 20 minuten koelen worden afgewisseld met periodes van 2 uur zonder koeling.


 • Wanneer de blessure blijft duren laat men de knie best eens onderzoeken door een arts of kinesist.