KVV Dilsen-stokkem

Hersenschudding


Is een zeer frequent voorkomende en moeilijk vast te stellen aandoening. 20% van de sporters lopen met een hersenschudding. De kans op een volgende hersenschudding is vier maal groter bij iemand die reeds een hersenschudding heeft gehad. Er is geen standaard definitie voor een hersenschudding.


Er zijn wel een aantal opdeling waarin men probeert een gradatie in te schatten wat betreft hersenschudding.

   • Graad 1: Is de milde vorm waarbij de speler verward is maar geen geheugenverlies en bewustzijnsverlies aanwezig is.

   • Graad 2: Is de gemiddelde vorm: de speler is verward, heeft wat geheugenverlies maar is volledig bij bewustzijn.

   • Graad 3: Is de ernstige vorm: de speler is verward, heeft geheugenverlies en bewustzijnsverlies. Hoewel men het soms denkt is een hersenschudding niet zomaar een banale aandoening. Er kunnen tal van blijvende neuropsychologische gevolgen zijn.


Een tweede recidief van een hersenschudding kan vaak een ernstig hersenoedeem (zwelling van de hersenen) veroorzaken. Wat zijn de normen die men moet in acht nemen voor het terugkeren naar de competitie?
Het is steeds beter iets te conservatief te zijn. Het is altijd raadzaam om hierover een arts raad te plegen.


Het schema omvat drie belangrijke delen


 • Een eerste hersenschudding en wetend dat het geheugenverlies pas na enkele minuten kan optreden:
  • Graad 1: de speler kan terug spelen als hij gedurende enkele minuten geen tekenen van een hersenschudding heeft getoond.
  • Graad 2: de sporter stopt met sporten, de sport kan hervat worden wanneer men 1 week geen tekenen van een hersenschudding heeft getoond.
  • Graad 3: de sporter stopt met sporten en moet naar het ziekenhuis gebracht worden, men kan terug spelen na 1 maand waarvan men 2 weken geen tekenen van een hersenschudding heeft getoond. Men kan starten met conditietraining wanneer men 1 week geen tekenen meer vertoond.


 • Bij een tweede en derde hersenschudding zal er gestopt worden vanaf graad 1. Het is meestal aan te raden om het lopende seizoen niet meer te trainen en te spelen. Het tijdstip van hervatting moet door een arts bepaald worden.


Men kan dagen tot maanden na de hersenschudding last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, irritabileteit, moeheid en concentratiestoornissen.