KVV Dilsen-stokkem

Neusbloeding


De neusbloeding is de meest voorkomende aandoening van de neus. Enerzijds hebben we een simpele neusbloeding en anderzijds de meer gecompliceerde neusbloeding. Bij atleten ontstaat een neusbloeding meestal na een trauma. Het is dan ook belangrijk te weten waar de neus bloed: is het een anterieure bloeding (vooraan in de neus) of is het een posterieure (achteraan in de neus) bloeding.


Anterieure bloeding


Is een bloeding vooraan in de neus, meestal door het springen van een groep kleine bloedvaatjes. Deze neusbloeding stopt meestal vanzelf wanneer men de neus gedurende een minuut krachtig dicht duw ter hoogte van de neusbrug. Een koud washandje of wat ijs op het voorhoofd kan extra helpen om de bloeding te stelpen. Het hoofd wordt lichtjes voorwaarts gebogen. Wanneer de neus echter blijft bloeden moet men de speler naar een arts of naar de spoedgevallen brengen waar ze de bloedvaatjes dan kunnen dicht branden.


Posterieure bloeding


Dit is meestal een vrij ernstig probleem. De bloeding wordt meestal veroorzaakt door een bloeding van een van de grotere bloedvaten achteraan in de neus. In dit geval moet men de speler altijd naar een arts of naar de spoedgevallen brengen.